Menu boczne

Position wanted: Electromechanical Design Engineer [MGSE]

Position: Electromechanical Design Engineer [MGSE]

Localization: Warszawa

Welcome to PIAP Space!

 

If you are looking for new opportunities that will strengthen your abilities to design and develop new space mechanical solutions, join to our Team.

PIAP Space MGSE (Mechanical Ground Support Equipment) Section develops mechanical and electromechanical equipment for the support of the integration, assembly and test of satellites. Parallelly to the development of these classic equipment, one of the main objectives of the section is to position PIAP Space as a leader in robotized MGSE.

You will be responsible for technology development process of mechanical devices, engaged in different type of work linked to design, analysis, technical documentation writing, purchase and tests.

Essential Duties and Responsibilities:  

 • Experience in design of motorized electromechanical systems (3+ years)
 • Leading and supervision of full process of mechanical device development: requirements specification, design, calculation, modelling, optimization, manufacturing, integration, testing, documentation and certification
 • Creation of complex 3D design (including cable paths, integration of motors and sensors in 3D design)
 • Derive 2D technical drafts appropriate for production and certification
 • Prepare the procedures and tools for assembly and tests
 • Prepare and supervise the production of parts
 • Specify, follow and analyse test / qualification campaigns
 • Contact with suppliers

 

Educational skills and required skills:

 • Technical University degree in electromechanical engineering or equivalent
 • Fluent verbal and written English and Polish
 • 3+ years of professional experience (industry or academia) in design engineering
 • Experience in process of prototype development (design, manufacturing, integration, testing)
 • Professional experience with CAD design (Inventor)
 • Knowledge about electrical ISO norms is a strong asset
 • Knowledge of material properties and manufacturing processes
 • Experience in Space branch (ECSS, QA) is a strong asset
 • Project management experience is an asset

Soft skills:

 • Flexible and able to work both autonomously and in multidisciplinary team
 • Good analytical skills
 • Good communication skills

 

What do we offer:

 • Work in a dynamic and young team
 • Full time contract
 • Non-routine tasks
 • Extensive development opportunities

 

We would like to invite you to apply by sending your CV: office@piap-space.com.  Upon receiving your CV in English we will immediately contact you.

 

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PIAP Space Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 87-100 , ul. Stefana Batorego 107.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę PIAP Space Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy lub na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pani/Pana dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.  Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pani/Pana kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.