Dyrektor Techniczny

Spółka PIAP Space dostarcza  technologie oraz produkty dla sektora kosmicznego. Przedmiotem działalności naszej firmy jest świadczenie usług w zakresie projektowania i wytwarzania oprzyrządowania technologicznego do integracji i testów satelitów (MGSE) oraz rozwój technologii na potrzeby robotyki orbitalnej i planetarnej.

Aktualnie właścicielami Spółki są Agencja Rozwoju Przemysłu  oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.

Do naszego zespołu poszukujemy obecnie osoby na stanowisko:

Dyrektor Techniczny

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunek technologie kosmiczne i satelitarne , automatyka, robotyka, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, inżynieria produkcji , elektronika lub pokrewne
 • 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym zespołu technicznego lub B+R
 • znajomości metodologii zarządzania projektami z branży kosmicznej
 • wiedza w zakresie technologii kosmicznych
 • znajomość języka angielskiego na dobrym poziomie
 • komunikatywność i terminowość
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu
 • umiejętności analityczne oraz pracy zespołowej
 • kreatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych

Główne zadania:

 1. Kierowanie pracami sekcji Pionu Technicznego;
 2. Odpowiedzialność za terminową realizację zleceń zgodnie z wymaganiami klienta;
 3. Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji projektowej;
 4. Odpowiedzialność za organizację pracy podległych sekcji, bezpieczeństwo pracy i obieg informacji;
 5. Udział w definiowaniu strategii rozwoju technicznego dla rozwoju poszczególnych produktów;
 6. Rozwijanie umiejętności podległych pracowników zgodnie ze strukturą organizacyjną;
 7. Uczestnictwo w spotkaniach z Zarządem  i przeglądach projektów;
 8. Współpraca z sekcją Sekcja Zarządzania i Kontroli Jakości QUAL w zakresie zapewnienia jakości realizacji procesów w Spółce, wyrobów, definiowania procedur firmowych;
 9. Współpraca przy realizacji projektów krajowych oraz europejskich z sekcją Finanse FIN
 10. Współpraca z Dyrektorem Pionu Biznesu w zakresie pozyskiwania nowych zleceń
 11. Współpraca z Dyrektorem Pionu Finansów i Operacji w zakresie planowania i realizacji wydatków podległe łych sekcji

Pozostałe:

 1. Cykliczne spotkania poziomu dyrektorskiego;
 2. Współpraca z zarządem w określaniu sposobu realizacji zleceń, definiowaniu mapy rozwoju technologii w spółce, kształtowaniu finalnego produktu;
 3. Opiniowanie wszelkich dokumentów przekazywanych przez dyrektorów;
 4. Bezpośredni udział w definiowaniu długofalowej strategii Spółki;
 5. Prowadzenie strategicznych kontaktów z potencjalnymi wykonawcami i partnerami poszczególnych projektów;
 6. Współkreowanie polityki organizacji w zakresie standardów zarządzania projektami i procedur ofertowania;
 7. Motywowanie podległych pracowników, wykonawców i partnerów do realizacji wyznaczonych celów w zaplanowanych terminach;
 8. Wspieranie w rozwoju procedur systemu zarządzania jakością i innych procedur Spółki;
 9. Uczestniczenie w obsłudze audytów i kontroli przeprowadzanych w Spółce;

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z sektora kosmicznego,
 • Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy,
 • Możliwość udziału w projektach dla sektora kosmicznego realizowanych w międzynarodowych konsorcjach.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku polskim lub angielskim. Prosimy o załączenie w CV lub treści maila następującej zgody:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PIAP Space sp. z o.o.  w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

rekrutacje@piap-space.com  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Obowiązek informacyjny:  

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PIAP Space Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę PIAP Space Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.  Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.

Lokalizacja: Warszawa

Aplikuj na to stanowisko

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx