Inżynier ds. Jakości

PIAP Space

Woj. Mazowieckie

 

PIAP Space Sp. z o. o. jest spółką-córką Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (Łukasiewicz – Instytut PIAP), działającą w przemyśle kosmicznym. Początek firmie dał zespół Instytutu PIAP do rozwoju projektów specjalnych, który zdobył pierwszy kontrakt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2013 roku.

 

W swoich działaniach PIAP Space silnie koncentruje się na wykorzystaniu istniejącego dziedzictwa naziemnej robotyki komercyjnej oraz bieżącej działalności badawczo-rozwojowej Instytutu PIAP. PIAP Space rozwija technologie i produkty w zakresie urządzeń do integracji i testowania satelitów (MGSE), aktywnego usuwania śmieci kosmicznych, manipulatorów i chwytaków, obsługi satelitów na orbicie, interakcji człowiek-robot oraz systemów wizyjnych i mechanizmów.

 

Zadania w zakresie projektów:

 • Wsparcie w zakresie zapewniania jakości produktu przypisanym projektom poprzez zapewnienie przepływu wymagań jakościowych między klientem, zespołem projektowym

i łańcuchem dostaw

 • Przeprowadzenie oceny projektu, kontrolę i przegląd produktów w ramach przydzielonych projektów
 • Opracowanie programu zapewnienia jakości (Product Assurance Plan) w celu zwiększenia skuteczności i wydajności produktów w cyklu życia projektu (szczególnie dot. EEE – Electrical, Electronic and Electromechanical i oprogramowania)
 • Udział w przeglądach specyfikacji produktu
 • Analiza produktu, w celu zapewnienia zgodności ze standardami jakości
 • Przeprowadzanie kontroli zamówionych części do projektów i kontrola w trakcie trwania projektu
 • Wydawanie decyzji odnośnie niezgodnych części
 • Zarządzanie niezgodnościami i współpraca z klientem poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji i zarządzanie działaniami korekcyjnymi
 • Utrzymanie skutecznej komunikacji z wyznaczonymi członkami zespołu projektowego, klientami i dostawcami, aby ułatwić identyfikację i rozwiązywanie problemów w odpowiednim czasie
 • Wsparcie wprowadzenia sprzętu EGSE (Electrical Ground Support Equipment) do produkcji
 • Wsparcie przeglądów gotowości do testów i produkcji w cyklu życia projektu
 • Wsparcie montażu, weryfikacji, walidacji i testów

 

Zadania w zakresie systemu zarządzania jakością:

 • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów jakości i audytów u dostawców
 • Udział w audytach zewnętrznych Klienta i Jednostek certyfikujących
 • Opracowywanie, aktualizacja kart procesów oraz kart ryzyka dla zdefiniowanych w firmie procesów
 • Opracowywanie i aktualizacja procedur, instrukcji, formularzy wymaganych przez obowiązujący system zarządzania jakością
 • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych
 • Definiowanie przyczyn niezgodności jakościowych, opracowywanie planów eliminacji przyczyn niezgodności, nadzór nad wdrażaniem działań usprawniających / korygujących
 • Opracowywanie analiz dot. niezgodności z użyciem narzędzi jakościowych
 • Zapoznanie z wymaganiami ECSS, dyrektywy CE oraz z normami w oparciu o które utworzony jest system zarządzania jakością w firmy
 • Inne zadania zlecone przez przełożonego i kierownictwo firmy zgodne z profilem stanowiska pracy i kompetencjami pracownika

 

Wymagane kwalifikacje:

 • Doświadczenie min 5 lat w zakresie zapewniania produktu / zapewnienia jakości (zalecane w przemyśle kosmicznym, lotniczym lub obronnym)
 • Doświadczenie min 5 lat w działaniach kontrolnych PA/QA związanych z projektowaniem sprzętu elektronicznego, tworzeniem oprogramowania, zakupem podzespołów, integracją i testowaniem
 • Znajomość wymagań normy ISO 9001: 2015; (pożądana znajomość szczegółowych wymagań EN 9100: 2018 lub AQAP 2110, a także zrozumienie norm ECSS)
 • Doświadczenie w zakresie analizy i rozwiązywania problemów jakościowych oraz znajomość narzędzi w tym zakresie.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość Pakietu Office
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej

 

Oferujemy:

 • Praca w środowisku zawodowym i międzynarodowym
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego oraz poszerzenia wiedzy biznesowej i technicznej
 • Zestaw niezbędnych narzędzi roboczych
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i świadczenia socjalne (MultiSport, prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie itp.)
 • Silna kultura zorientowana na zespół