Spółka PIAP Space jest częścią grupy PIAP. Spółka dostarcza  technologie oraz produkty dla sektora kosmicznego. Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie projektowania i wytwarzania oprzyrządowania technologicznego do integracji i testów satelitów (MGSE) oraz rozwój technologii na potrzeby robotyki orbitalnej i planetarnej.

 

Do naszego zespołu poszukujemy obecnie osoby na stanowisko:

Inżynier ds.  Jakości – branża kosmiczna

 

Opis stanowiska

W obszarze działań inżyniera ds. jakości

 1. Zapewnienie wsparcia w zakresie zapewniania jakości produktu przypisanym projektom poprzez zapewnienie przepływu wymagań jakościowych między klientem, zespołem projektowym
  i łańcuchem dostaw.
 2. Przeprowadzenie oceny projektu, kontrolę i przegląd produktów w ramach przydzielonych projektów.
 3. Opracowanie planu zapewnienia jakości w celu zwiększenia skuteczności i wydajności produktów.
 4. Udział w przeglądach projektów.
 5. Analiza produktu pod kątem zgodności ze standardami jakości;
 6. Przeprowadzanie audytów jakości projektów.
 7. Analiza awarii produktów, wydawanie dyspozycji i określanie działań naprawczych wspólnie z NRB, pomoc w określaniu kosztorysów związanych z produkcją i naprawami
 8. Udział w przygotowywaniu analizy FMEA.
 9. Utrzymanie standardów operacyjnych na poziomie projektu lub organizacji;
 10. Wsparcie wprowadzenia sprzętu MGSE do produkcji;
 11. Wsparcie przeglądów gotowości do testów i produkcji w cyklu życia projektu;
 12. Przeprowadzenie kontroli jakości produktów w ramach przydzielonych projektów;
 13. Nadzór nad sprzętem pomiarowym.

 Wsparcie w obszarze działań ISO :

 1. Opracowywanie oraz aktualizacja procedur jakości i instrukcji zgodnych z ISO 9001 i ECSS.
 2. Opracowanie danych wejściowych do przeglądu zarządzania w firmie i danych wyjściowych z przeglądu zarządzania.
 3. Wykonywanie wewnętrznych audytów jakości i audytów dostawców.
 4. Współpraca ze stronami zewnętrznymi w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością.
 5. Zarządzanie niezgodnościami i współpraca z klientem poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji i zarządzanie działaniami korekcyjnymi.
 6. Przeprowadzenie szkoleń z systemu zarządzania jakością.
 7. Wsparcie zespołu Sekcji Jakości w przygotowaniu do audytu ISO 9001:2015.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie: min wyższe techniczne
 2. Doświadczenie zawodowe: Min. 5 lat doświadczenia w zespołach jakości
 3. Kompetencje techniczne: Znajomość MS Office, Umiejętności dokonywania pomiarów narzędziami pomiarowymi, znajomość rysunku technicznego, jęz. angielski w stopniu komunikatywnym.
 4. Kompetencje miękkie: Dobra organizacja pracy, rzetelność, terminowość, analityczność, umiejętność współpracy z innymi, komunikatywność, umiejętności negocjacji i przekonywania, umiejętności planowania i wyznaczania celów oraz priorytetów, umiejętność pracy pod presją czasu i stresu, umiejętność motywowania i delegowania, inicjatywa, umiejętności prezentacji.

 

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie z sektora kosmicznego,
 • Wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i wykonywanej pracy,
 • Możliwość udziału w projektach dla sektora kosmicznego realizowanych w międzynarodowych konsorcjach.
 • Możliwość udziału w szkoleniach zarówno specjalistycznych, jak i interpersonalnych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku polskim lub angielskim. Prosimy o załączenie w CV lub treści maila następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PIAP Space sp. z o.o.  w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

rekrutacje@piap-space.com

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Obowiązek informacyjny:

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PIAP Space Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę PIAP Space Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.  Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.