Kim jesteśmy

PIAP Space Sp. z o. o. jest spółką-córką Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (Łukasiewicz – Instytut PIAP), działającą w przemyśle kosmicznym. Początek firmie dał zespół Instytutu PIAP do rozwoju projektów specjalnych, który zdobył pierwszy kontrakt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2013 roku.

W swoich działaniach PIAP Space silnie koncentruje się na wykorzystaniu istniejącego dziedzictwa naziemnej robotyki komercyjnej oraz bieżącej działalności badawczo-rozwojowej Instytutu PIAP. PIAP Space rozwija technologie i produkty w zakresie urządzeń do integracji i testowania satelitów (MGSE), aktywnego usuwania śmieci kosmicznych, manipulatorów i chwytaków, obsługi satelitów na orbicie, interakcji człowiek-robot oraz systemów wizyjnych i mechanizmów.

PIAP Space została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w lutym 2017 roku. Firma zatrudnia 45 osób. Dziś właścicielami PIAP Space są Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Łukasiewicz – Instytut PIAP.

PIAP Space – Rozwiązania robotyczne dla kosmosu
NASZA WIZJA

„Czystsza, bezpieczniejsza i zrównoważona przestrzeń kosmiczna i Ziemia”

MISJA

„W PIAP Space wierzymy, że możemy uczynić przestrzeń kosmiczną i Ziemię czystszymi, bezpieczniejszymi i zrównoważonymi, poprzez projektowanie, tworzenie i dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań robotycznych.”

WARTOŚCI
  • rozwój świadomości społeczeństwa i inspirowanie kolejnych pokoleń inżynierów,
  • dzielenie się wiedzą,
  • patriotyzm gospodarczy,
  • bezpieczne dla środowiska naturalnego innowacyjne rozwiązania służące polepszeniu jakości życia,
  • dbałość o dobrostan pracowników,
  • poszanowanie zasad etycznych,
  • zasada równości szans oraz zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu.