ARP S.A. jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych. Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i unikalnym na polskim rynku kompetencjom, ARP wypracowała indywidualne podejście do oceny projektów, pozwalające dostrzec szanse biznesowe w obszarach, które inni postrzegają jako mało atrakcyjne lub zbyt ryzykowne.

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza pakiety rozwiązań w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe.

https://www.arp.pl/

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów) powstał w 1965 roku. Od samego początku prace badawcze prowadzone w Łukasiewicz – Instytucie PIAP nad nowymi technologiami najczęściej łączą projektowanie urządzeń oraz linii produkcyjnych. Dzięki czemu możliwe jest bezpośrednie wdrażanie osiągnięć badawczych w przemyśle. Ponad sto mobilnych robotów zaprojektowanych i wyprodukowanych przez PIAP działa w Europie, Azji i Afryce.

Łukasiewicz – Instytut PIAP zatrudnia około 340 pracowników. Specjaliści PIAP mają szerokie, interdyscyplinarne doświadczenie w realizacji unikalnych rozwiązań z zakresu technologii informatycznych, technologii środowiskowych, robotyki, mechatroniki, bezpieczeństwa, telemetrii oraz sztucznej inteligencji. Ich działania obejmują realizację unikalnych rozwiązań technicznych oraz prace badawczo-rozwojowe. System zarządzania jakością Łukasiewicz – Instytut PIAP spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001: 2009, AQAP 2110: 2009 i WSK (System Kontroli Wewnętrznej).

https://piap.pl/