Rozwój polskiego sektora kosmicznego

W trakcie realizacji projektów i kontraktów PIAP Space dba o efekt dyfuzji do polskiej gospodarki. Spółka, przy poszanowaniu zasad konkurencyjności, zleca wykonywanie niektórych badań oraz testów polskim ośrodkom naukowym wyposażonym w specjalistyczny sprzęt.

Ponadto znaczna część prac w realizowanych kontraktach jest zlecana polskim przedsiębiorstwom, szczególnie sprawdzonym podwykonawcom z sektora MŚP.

Rezultaty realizowanych przez Spółkę projektów są rozpowszechniane podczas wydarzeń naukowych i przemysłowych, w tym organizowanych przez Polską Agencję Kosmiczną oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Instytut PIAP
doświadczenie
w przemyśle kosmicznym
wymiana
wiedzy
współpraca
ekspertów
rozwój sektora kosmicznego
w Polsce
Pracownicy
 • 45 specjalistów
 • polska spółka
 • podwyższanie kwalifikacji
Studenci
 • program stażowy
 • praktyki studenckie
 • współpraca z ośrodkami akademickimi
 • seminaria edukacyjne
 • wsparcie budowy kadr polskiego przemysłu kosmicznego
Klienci
 • zaufanie
 • sprawdzone rozwiązania
 • najważniejsze kontrakty i misje
Dostawcy
 • rozwój sektora MŚP
 • inwestycja w polski kapitał
 • poszanowanie zasad konkurencyjności
Sektor publiczny
 • wystąpienia publiczne
 • promocja sukcesów polskiej firmy sektora kosmicznego