Praca w PIAP Space

PIAP Space wchodzi w skład grupy PIAP. Spółka dostarcza technologie i produkty dla sektora kosmicznego. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług w zakresie projektowania i produkcji oprzyrządowania technologicznego na potrzeby integracji i testów satelitów (MGSE) oraz rozwój technologii dla robotyki orbitalnej i planetarnej.

Wiele zawdzięczamy naszym pracownikom. Tworzymy silny zespół, dla którego ustanawiamy standardy na rynkach globalnych.
Stale szukamy wsparcia dla naszego zespołu. Z przyjemnością rozmawiamy z ambitnymi studentami i absolwentami, jak również osobami mogącymi się pochwalić doświadczeniem zawodowym, dając możliwość zatrudnienia.
W naszej firmie pracownicy przejmują odpowiedzialność w ramach pełnionych funkcji od samego początku, a jednocześnie mogą liczyć na optymalne wsparcie.
Kierujemy się następującą zasadą:

Wykorzystujecie swoje doświadczenie dla nas, a my w zamian zapewniamy nieograniczone wsparcie. Pomagacie nam wznieść się na wyżyny, a my wspieramy wasz rozwój.

Oferujemy:

  • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce sektora kosmicznego
  • wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji i wykonywanych zadań
  • możliwość udziału w projektach dla sektora kosmicznego realizowanych w międzynarodowych konsorcjach
  • możliwość uczestnictwa w programie rozwoju indywidualnego (w tym szkoleniach technicznych, spotkaniach branżowych, konferencjach zagranicznych)
  • bezpłatny parking
  • dofinansowanie karty MULTISPORT
  • dofinansowanie ubezpieczenia na życie
  • dofinansowanie karty rodzinnej w prywatnej opiece zdrowotnej

Rekrutacja

Etapy procesu rekrutacji:

Etap 1

publikacja ogłoszenia na portalu Pracuj.pl, LinkedIn itd. sporządzonego zgodnie z opisami stanowiska, uzgodnionego z kierownikami sekcji oraz zarządem (w razie konieczności)

Etap 2

wstępna selekcja aplikacji według kryteriów określonych w ogłoszeniu. Przy rekrutacji ze szczególną przychylnością podchodzimy do osób z niepełnosprawnościami

Etap 3

kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami, podczas którego wstępnie weryfikujemy informacje zawarte w CV

Etap 4

kwalifikacja do kolejnego etapu i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie spółki albo online, podczas której również organizujemy testy kompetencji zawodowych lub delegujemy zadania do wykonania

Etap 5

ostatnia rozmowa rekrutacyjna w siedzibie spółki, opcjonalnie z udziałem prezesa zarządu

Etap 6

decyzja o zatrudnieniu na podstawie rozmowy z kandydatem, weryfikacji referencji, lub wyników testów kompetencji zawodowych

Etap 7

podpisanie umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

Gwarantujemy poufność i dyskrecję wszystkim kandydatom biorącym udział w procesie rekrutacji.

Zawsze przekazujemy informację zwrotną kandydatom biorącym udział w procesie rekrutacji w kolejnym etapie.

Wszyscy kandydaci, którzy mają zostać wpisani do naszej bazy danych, muszą podpisać klauzulę zezwalającą na przetwarzanie ich danych.