STRUKTURA I ZARZĄDZANIE

Zarząd
Pion
techniczny
 • Sekcja Mechaniki i Symulacji
 • Sekcja Automatyki i Programowania
 • Sekcja MAIT
 • Biuro Zarządzania Projektami
Pion
rozwoju biznesu
 • Sekcja MGSE
 • Sekcja robotyki
Pion
operacyjny
 • Sekretariat
 • Sekcja wsparcia IT
 • Biuro prawne
 • Sekcja finansowa
 • Sekcja HR
 • Sekcja zarządzania i kontroli jakości
 • Sekcja Zakupów