STRUKTURA I ZARZĄDZANIE

PREZES ZARZĄDU

Marcin Dobrowolski – Prezes Zarządu Spółki jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmujące różne obszary związane z sektorem kosmicznym: takie jak inżynieria mechaniczna, zarządzanie projektami, rozwój biznesu czy zarządzanie przedsiębiorstwem.  Swoją karierę zawodową rozpoczął na Politechnice Warszawskiej gdzie uczestniczył przy konstruowaniu pierwszego Polskiego satelity PW-Sat. Następnie przez 7 lat specjalizował się w konstruowaniu mechanizmów kosmicznych oraz kierowaniu projektami w Centrum Badań Kosmicznych PAN. W roku 2013 współzałożył spółkę Astronika i jako Prezes Zarządu kierował nią przez ponad 3 lata. Przez następne 6 lat, jako dyrektor,  wspierał rozwój biznesu i kreowanie strategii europejskiego lidera branży kosmicznej – firmy Thales Alenia Space w Polsce.

Brał udział w wielu misjach kosmicznych współpracując z inżynierami i naukowcami z Europy, USA, Japonii, Chin i Rosji. Współautor kilku patentów i publikacji naukowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie mechanizmów kosmicznych, tribologii, struktur satelitarnych i robotyki kosmicznej. Jako Członek Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego aktywnie wspiera rozwój branży kosmicznej w Polsce.

RADA NADZORCZA:

Paweł Pacek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marzena Michałowska-KliśCzłonek Rady Nadzorczej

Magdalena SamselCzłonek Rady Nadzorczej

Rafał WięckoCzłonek Rady Nadzorczej