Spółka PIAP Space dostarcza  technologie oraz produkty dla sektora kosmicznego. Przedmiotem działalności naszej firmy jest świadczenie usług w zakresie projektowania i wytwarzania oprzyrządowania technologicznego do integracji i testów satelitów (MGSE) oraz rozwój technologii na potrzeby robotyki orbitalnej i planetarnej.

Aktualnie właścicielami Spółki są Agencja Rozwoju Przemysłu  oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów.

 

Do naszego zespołu poszukujemy obecnie osoby na stanowisko:

Programista Systemów Wbudowanych, C/C++
Embedded, C/C++ Developer

Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania:

 1. Udział w pełnym cyklu życia oprogramowania wbudowanego (określanie wymagań, architektury, rozwój, poprawianie błędów, testy jednostkowe i integracyjne, utrzymanie, dokumentacja)
 2. Tworzenie i rozwijanie oprogramowania dla mikrokontrolerów w architekturze ARM Microchip wykorzystywanych do sterowania i akwizycji danych w systemach robotycznych.
 3. Rozwój graficznych interfejsów użytkownika dla urządzeń opartych o MCU, tworzenie narzędzi do automatyzacji i usprawnienia rozwoju systemów wbudowanych.
 4. Pisanie testów jednostkowych i integracyjnych oprogramowania.
 5. Integracja oprogramowania na platformach testowych, udział w integracji i testach urządzeń.
 6. Udział w spotkaniach i przeglądach projektowych.
 7. Tworzenie dokumentacji projektowej dla opracowanych rozwiązań.
 8. Udział w tworzeniu ofert projektowych

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie kierunkowe (informatyka, robotyka, mechatronika).
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 4 lata.
 • Znajomość C/C++ oraz standardu C99/C++11.
 • Znajomość mikrokontrolerów w architekturze ARM Microchip w szczególności SAMV71.
 • Znajomość interfejsów komunikacyjnych dla systemów wbudowanych (CAN, UART, SPI, GPIO, Timery, Watchdog i obsługa przerwań).
 • Doświadczenie w sterowaniu napędów (DC i BLDC) oraz programowaniu systemów robotycznych (przetwarzanie danych sensorycznych, sterowanie elementami wykonawczymi).
 • Znajomość narzędzi diagnostycznych magistrali CAN (np. Vector CANalyzer, PCAN )
 • Znajomość bibliotek Qt i środowiska Qt Creator.
 • Znajomość narzędzi do testowania oprogramowania (cppcheck, flawfinder, gtest  unity framework, valgrind).
 • Znajomość systemu kontroli wersji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1.

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku programisty EMBEDDED, z branży aerospace.
 • Umiejętność stosowania TDD (Test Driven Development).
 • Znajomość CMake, Docker oraz narzędzi CI/CD (Jenkins, Gitlab CI/CD).
 • Znajomość code reviews (GitLab).
 • podstawowa wiedza z zakresu inżynierii oprogramowania (cykl życia oprogramowania, TDD, Agile).
 • znajomość standardów MISRA/ECSS.
 • Doświadczenie z wykorzystaniem protokołów komunikacyjnych TCP/IP i UDP.
 • Znajomość systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (RTOS) i/lub doświadczenie z systemem Embedded Linux.
 • Podstawowa znajomość elektroniki.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie sektora kosmicznego.
 • Możliwość udziału w projektach dla sektora kosmicznego realizowanych w międzynarodowych konsorcjach, THALES ALENIA SPACE, GMV, DLR.
 • Możliwość udziału w testach funkcjonalnych i kwalifikacyjnych  projektowanych urządzeń w krajowych i międzynarodowych ośrodkach badawczych.
 • Możliwość  udziału w programie indywidualnego rozwoju (m.in.: dofinansowanie szkoleń językowych, szkolenia techniczne oraz szkolenia interpersonalne).
 • Pakiet medyczny w ramach PZU Zdrowie.
 • Pakiet ubezpieczenia w ramach PZU Zdrowie.
 • Bezpłatny parking.
 • Elastyczny czas pracy.
 • Możliwość pracy zdalnej.
 • Dobrą atmosferę pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacje@piap-space.com wraz z umieszczeniem w aplikacji następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PIAP Space sp. z o.o.  w zakresie obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Z góry dziękujemy za udział w rekrutacji, uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Obowiązek informacyjny:

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PIAP Space Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę PIAP Space Sp. z o.o. w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.  Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej.