Dołączyliśmy do CONFERS!

Consortium for Execution of Rendezvous and Servicing Operations (CONFERS) to inicjatywa branżowa z początkowym finansowaniem zapewnianym przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA), która ma na celu wykorzystanie najlepszych praktyk rządowych i przemysłowych do badań, rozwoju i publikacji tworząc niewiążące i oparte na konsensusie standardy techniczne i operacyjne dla OOS i RPO. Normy te zapewniają podstawę dla nowych, komercyjnych możliwości działania w przestrzeni kosmicznej oraz dla przyszłej gospodarki kosmicznej.

Wizja: usługi serwisowe wzmacniające solidną gospodarkę kosmiczną

Misja: Opracowywanie standardów branżowych i kierowanie międzynarodowymi politykami serwisowymi, które przyczyniają się do zrównoważonej, bezpiecznej i zróżnicowanej gospodarki kosmicznej.

Mamy zaszczyt poinformować, że PIAP Space dołączył do członków konsorcjum.