Dynamiczny rozwój polskiej firmy z sektora kosmicznego

PIAP Space emituje nowe udziały o wartości ok. 6 mln zł (ok. 1,5 mln euro). Część wartych 3 mln zł udziałów obejmie inwestor finansowy – Agencja Rozwoju Przemysłu, a pozostałą część inwestor branżowy, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Przedmiotem działalności PIAP Space jest sprzedaż produktów z zakresu robotyki kosmicznej oraz świadczenie usług w zakresie projektowania i produkcji urządzeń technologicznych do integracji naziemnej i testów satelitarnych. Firma realizuje szereg kontraktów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej, a także dla największych firm z sektora kosmicznego w Europie, takich jak Airbus, Thales Alenia Space czy OHB.

Pozyskanie długoterminowego inwestora finansowego to ważny krok w rozwoju firmy. Pozwoli to na dokonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych i podniesie konkurencyjność PIAP Space na europejskim rynku kosmicznym.

Inwestycja pozwoli na zwiększenie skali działalności firmy i utrzymanie dotychczasowego wysokiego tempa wzrostu. Posłuży zarówno na zakup sprzętu testowego niezbędnego do produkcji sprzętu do misji kosmicznych, jak i na rozbudowę infrastruktury IT PIAP Space. Inwestycje te podniosą efektywność pracy w firmie i pozwalają na ubieganie się o nowe, bardziej zaawansowane kontrakty rynkowe.