PIAP Space ma już 4 lata

Co roku tego dnia przysłowiowo otwieramy szampany za to, co udało się osiągnąć w Spółce w przeciągu ostatnich lat oraz za to, co czeka nas i naszych pracowników w nadchodzącej przyszłości. Tych ponad tysiąc dni przyniosło nam szereg projektów, które przełożyły się na rozwój Spółki, powiększenie zespołu o 400% oraz obdarowało nas doświadczeniem, dzięki któremu kolejne znaczące projekty pojawiają się na horyzoncie PIAP Space. Z tej okazji życzymy sobie i naszym uzdolnionym pracownikom dalszego rozwoju oraz wyznaczania kolejnych celów realnych do osiągnięcia! Nie byłoby to możliwe gdyby nie wspólny wysiłek i wspólna chęć sięgania po więcej.