Projekt EROSS w programie Horyzont 2020

W ramach programu Horyzont 2020 PIAP Space wraz z europejskim konsorcjum rozpoczął realizację projektu EROSS (European Robotic Orbital Support Services). Głównym celem jest zintegrowanie bloków konstrukcyjnych zaprojektowanych w ramach poprzednich projektów OG tak, aby przeprowadzić demonstrację możliwości satelity na orbicie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1-1.jpg
Copyrights Thales Alenia Space

Projekt EROSS to kolejny operacyjny projekt grantowy w ramach programu Horyzont 2020. Głównym celem jest integracja bloków konstrukcyjnych zaprojektowanych w ramach poprzednich projektów OG w celu przeprowadzenia demonstracji możliwości obsługi satelity na orbicie.

Projekt EROSS zwiększy również dojrzałość tych kluczowych elementów składowych oraz zwiększy ich funkcjonalność i wydajność w ramach spójnego programu prac, którego celem jest szybkie i praktyczne wdrożenie opracowanych rozwiązań w kosmosie. Projekt dostarczy również informacji wejściowych do oceny zadań serwisowych dla niewspółpracujących celów orbitalnych.

  • Projekt będzie trwał 24 miesiące, w tym czasie przewiduje się takie fazy jak:
  • Ustalenie wymagań systemowych,
  • Projekt wstępny,
  • Szczegółowy projekt systemu,
  • Faza produkcji, montażu i integracji,
  • Testy i walidacja z następującą analizą wyników.

Projekt EROSS zakłada również umożliwienie nowego zakresu zastosowań poprzez wykorzystanie osiągnięć UE i ESA w celu wzmocnienia europejskich zdolności.

Konsorcjum kierowane przez Thales Alenia Space France (TASF) składa się z 10 partnerów: GMV, NTUA, PIAP Space, SENER, SINTEF, SODERN, SPACEAPPS, TASI, TASUK

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eross_consorcium-1024x133.png