ISO 9001:2015

PIAP Space we wrześniu 2021 przeszedł z wynikiem pozytywnym audyt certyfikujący i uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015.

Norma ISO 9001 jest międzynarodowym standardem, który poświęcony jest systemowi zarządzania jakością. System zarządzania jakością jest narzędziem umożliwiającym firmie podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych produktów i świadczonych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

Systemu zarządzania jakością zgodny z ISO9001 wdrożyliśmy po to aby między innymi  określić i zoptymalizować procesy w naszej Organizacji a co za tym idzie zminimalizować ryzyko, zapobiegać powstawaniu błędów, zwiększyć efektywność działania co prowadzi do oszczędności czasu i kosztów.

Korzyści, jakie uzyskaliśmy poprzez wdrożenie systemu to również zwiększenie szybkość reagowania na zmiany powstające na rynku, koncentracja na kliencie, podniesienie prestiżu firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.