TITAN: testy TVAC zakończone!

Testy TVAC zakończone! Wraz z partnerami ze Spacive zakończyliśmy z sukcesem kampanię testów jednego z siłowników ramienia robotycznego TITAN w komorze termiczno-próżniowej.

Testy odbywały się w dniach 26.04.2024-13.05.2024 i objęły wykonanie w warunkach próżni:

  • Cykli termicznych w temperaturach nieoperacyjnych
  • Cykli termicznych w temperaturach operacyjnych
  • Testów funkcjonalnych i żywotności (functional and lifetime tests) w skrajnych temperaturach wysokich i niskich
  • Testy niezbędne do korelacji modelu termicznego (termobalacing)
  • Siłownik przetrwał testy bez widocznej degradacji oraz osiągnął spodziewane parametry pracy w każdej kombinacji warunków testu.