Projekt EROSS IOD

Na początku 2023 roku rozpocznie się realizacja projektu EROSS IOD (European Robotic Orbital Support Services In Orbit Demonstrator).

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie wdrożenia zaawansowanej robotyki kosmicznej w celu wspierania zrównoważonego rozwoju w przestrzeni kosmicznej. Dzięki zastosowanej technologii serwisowania satelitów na orbicie możliwe będzie wydłużenie ich cyklu życia oraz poprawienie żywotności w celu zmniejszenia ilości śmieci kosmicznych. Możliwym będzie również zarządzanie satelitami podczas ich działania w przestrzeni kosmicznej.

W ramach prowadzonego projektu PIAP Space opracuje chwytak (Launch Adapter Ring Gripper) umożliwiający serwisowanie satelitów.

EROSS IOD jest kontynuacją kończącego się projektu EROSS +. EROSS IOD realizowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa.