Zakończenie projektu PRO-ACT

Realizacja projektu PRO-ACT jest już na ostatniej prostej. Jej końcowym etapem jest demonstracja systemu w scenariuszu rozbudowy stacji Księżycowej. Mimo trudności, związanych z pandemią COVID-19, wszystkie zespoły szybko zaadaptowały się do pracy tylko online oraz do zdalnych testów. Dzięki ambitnemu podejściu i otwartości partnerów udało się ukończyć wszystkie niezbędne prace i przeprowadzona demonstracja odbyła się całkowicie zdalnie.

W ramach współpracy byliśmy odpowiedzialni za dostarczenie mobilnej platformy bezzałogowej VELES o dużych możliwościach terenowych, zdolnej do holowania i przenoszenia dużego ładunku, jak również za wykorzystanie i zapewnienie trwałości wyników projektu oraz za relacje z Radą Użytkowników Końcowych.

Celem projektu PRO-ACT było opracowanie metod autonomicznej współpracy robotów (robota kołowego PIAP Space, kroczącego robota MANTIS (DFKI), suwnicy AVS), wspólna manipulacja i synchronizowany ruch przy pracach związanych z konstrukcją symulowanej bazy księżycowej. Prace obejmowały montaż urządzeń, budowę prostych budynków oraz prace przygotowawcze.