WIZYTA PRZEDSTAWICIELI ESA I POLSA

Wizyta przedstawicieli ESA, POLSA, a także ARP oraz ŁUKASIEWICZ – Instytutu PIAP to potwierdzenie, że PIAP Space coraz istotniej zaznacza swoją obecność nie tylko w polskim, lecz także europejskim przemyśle kosmicznym. Prowadzone rozmowy dotyczyły działalności PIAP Space, rozwoju projektów oraz strategii. Spotkania z ESA i POLSA  to wymiana doświadczeń pozwalająca osiągnąć kolejne sukcesy.