ORBITA

Celem projektu Opracowanie rodziny modułowych chwytaków do zastosowań orbitalnych i planetarnych – ORBITA jest przeprowadzanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, których efektem jest opracowanie rozwiązań technicznych dla rodziny modułowych chwytaków przeznaczonych do pracy w warunkach orbitalnych i planetarnych.

W ramach projektu zostaną opracowane trzy typy innowacyjnych chwytaków: do przechwytywania satelitów, do serwisowania satelitów i misji planetarnych.

Rezultat projektu będzie stanowił innowację produktową w skali międzynarodowej.

Całkowity koszt projektu: 8 565 941,63 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 738 501,75 zł

Pozostałe
Aktualne projekty
int(0)
EROSS IOD
TITAN
int(2)
ATHENA MGSE
BIOMASS ADAPTORS