TITAN

Projekt TITAN obejmuje rozwój ramienia robotycznego do serwisowania satelitów. W ramach kontraktu zostanie wykonany prototyp wieloprzegubowego ramienia robotycznego na potrzeby przyszłej deorbitacji i serwisowania satelitów na orbicie. Stworzony zostanie model laboratoryjny przegubu robotycznego, a następnie – prototyp składający się z różnych typów przegubów, który zostanie poddany pełnym testom środowiskowym na wytrząsarce, testom termicznym oraz termiczno-próżniowym. Docelowo w ramach projektu, osiągnięty zostanie poziom gotowości technologicznej TRL6.

Ramię robotyczne opracowane w projekcie TITAN pozwoli na serwisowanie uszkodzonych satelitów oraz deorbitację satelitów, których czas misji dobiegł końca, a zagrażają innym obiektom na orbicie. Umożliwi to usuwanie „śmieci kosmicznych”, zagrażających poprawnemu funkcjonowaniu satelitów.

Kontrakt jest realizowany w ramach programu i finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną.
Wyrażony tu pogląd w żaden sposób nie może być traktowany jako odzwierciedlenie oficjalnej opinii Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Pozostałe
Aktualne projekty
int(0)
EROSS IOD
ORBITA
int(2)
ATHENA MGSE
BIOMASS ADAPTORS