Rozpoczął się Nowy Rok a wraz z nim zmiany w PIAP Space

Początek roku jest okazją do refleksji i planów na dalszy okres. Dlatego w związku zakończeniem I Kadencji Zarządu PIAP Space przedstawiamy krótkie podsumowanie pierwszego okresu działalności firmy, tym bardziej, że z dniem 1 stycznia 2023 roku ze stanowiska Prezesa Zarządu ustępuje Mateusz Wolski.

PIAP Space powstał w 2016 roku jako spin-off z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP i jednocześnie został pierwszą państwową spółką aktywnie działającą w sektorze kosmicznym. W Spółce od początku konsekwentnie była realizowana strategia budowy kompetencji w obszarze robotyki i MGSE. Do najważniejszych sukcesów firmy należą:

– wygranie pierwszego kontraktu na urządzenie lotne PIAP Space – chwytak do przechwytywania satelitów EROSS IOD;

– wygranie i realizacja projektu ramienia robotycznego do serwisowania satelitów Titan;

– budowa portfela kompetencji i produktów w segmencie MGSE;

– wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001.

PIAP Space jest jedną z liczących się firm Polskiego sektora kosmicznego, dobrze rozpoznawalną w Europie i dysponującą unikalnym portfelem technologii. Firma ma wyjątkowy zespół inżynierów i specjalistów, silne zaplecze B+R w zakresie robotyki oraz konsekwentne zaangażowanie kapitałowe właścicieli.  Po zakończeniu I Kadencji Zarządu kończy się też okres inkubacji i przygotowania firmy do pełnoskalowej działalności.

Zarządowi I Kadencji towarzyszyła idea stworzenia silnej, państwowej firmy działającej w branży kosmicznej. Cel ten został osiągnięty. Nieustającą inspiracją dla Prezesa Zarządu I Kadencji byli: Tomasz Rybus, Karol Seweryn, Anna Długosz, Rafał Czupryniak, Mateusz Józefowicz, Anna Kobierzycka, Anna Bandurska, Jakub Ryzenko, Paweł Pacek, Jerzy Grygorczuk, Milena Ratajczak, Jan Pomierny i chcielibyśmy im w jego imieniu bardzo serdecznie im podziękować.

W imieniu Prezesa dziękujemy także Zespołowi Założycieli PIAP Space – osobom, które podjęły ryzyko zakładania firmy i przejścia z Instytutu PIAP do jednostki komercyjnej. Dziękujemy Marlenie Gołofit, Arturowi Mateji, Pawłowi Wittelsowi, Jarosławowi Jaworskiemu, Philippe Premount oraz Patrykowi Koć. PIAP Space zaistniał dzięki inteligencji, umiejętności sprzedaży i pracowitości wymienionych osób a także okazaną ambicję.

Pracownicy PIAP Space dziękują także Prezesowi I Kadencji za ogromny wkład pracy, wytrwałość, niestrudzoną konsekwencję w budowaniu zarówno firmy jak i jej obecnej pozycji w ekosystemie kosmicznych firm w Europie. Dziękujemy też za empatię, wyrozumiałość i atmosferę w pracy, która nieustająco motywuje nas i inspiruje do dalszego rozwoju i firmy, i nas samych.