EROSS

Celem projektu EROSS (European Robotic Orbital Support Services) jest demonstracja europejskich rozwiązań dla satelitów serwisujących i serwisowanych na orbitach LEO/GEO, które pozwolą na świadczenie wydajnych i bezpiecznych usług na orbicie.

Projekt oceni i zademonstruje zdolności statku kosmicznego do serwisowania na orbicie (ścigacza) do spotkania, przechwytywania, chwytania, dokowania i manipulowania współpracującym satelitą (celem), będącym przedmiotem operacji serwisowych, w tym tankowania i przenoszenia/zastąpienia ładunku.

PIAP Space odpowiada za dostarczenie chwytaka LAR (Launch Adapter Ring) na potrzeby dokowania, czujnika sił i momentów dla ramienia robotycznego oraz makiet satelitów do celów demonstracyjnych.

Konsorcjum kierowane przez Thales Alenia Space France (TASF) składa się z 10 partnerów: GMV, NTUA, PIAP Space, SENER, SINTEF, SODERN, SPACEAPPS, TASI, TASUK.

https://eross-h2020.eu/

 
Projekt otrzymał dofinansowanie z programu badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” Unii Europejskiej w ramach umowy grantowej nr 821903.
Pozostałe
Ukończone projekty
int(0)
EROSS+
TESVAC
int(2)
OBSERVER
ADREXP
int(4)
RACER
PRO-ACT