PRO-ACT

Projekt Pro-ACT ma na celu opracowanie metod autonomicznej współpracy robotów (robota kołowego PIAP Space, kroczącego DFKI, suwnicy AVS) – wspólnej manipulacji i synchronizowanego ruchu przy pracach związanych z konstrukcją symulowanej bazy księżycowej, takich jak: montaż urządzeń, budowa prostych budynków, prace przygotowawcze. PIAP Space jest jednym z 9 członków konsorcjum, dostarczającym mobilną platformę bezzałogową VELES o dużych możliwościach terenowych, zdolną do holowania i przenoszenia dużego ładunku. PIAP Space odpowiada również za eksploatację wyników projektu i koordynuje relacje z Radą Użytkowników Końcowych.

Scenariuszem bazowym jest utworzenie i rozbudowa stacji badawczej na Księżycu, która ma być zmontowana za pomocą zespołu robotów działających autonomicznie pod nadzorem człowieka. Część partnerów projektu rozwija oprogramowanie służące fuzji danych z czujników robotów, automatycznemu planowaniu współpracy robotów, zespołowej (dwóch agentów) manipulacji przedmiotami, kontroli impedancyjnej. Druga część zespołu odpowiada za rozwój hardware’u mogącego współpracować z rozwijanym oprogramowaniem: w szczególności platformy mobilne z zestawami czujników oraz ramiona robotyczne wspierające sterowanie impedancyjne. Projekt Pro-ACT zakończy się demonstracją systemu w scenariuszu rozbudowy stacji Księżycowej.

W skład konsorcjum projektu wchodzą następujące podmioty: Space Applications Services (koordynator projektu), AVS, The German Research Center for Artificial Intelligence DFKI, GMV, Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS), La Palma Research Center S.L. (LPRC), PIAP Space, City, University of London (CITY), Thales Alenia Space.

https://www.h2020-pro-act.eu/

 
Projekt otrzymał dofinansowanie z programu badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” Unii Europejskiej w ramach umowy grantowej nr 821903.

Pozostałe
Ukończone projekty
int(0)
EROSS+
TESVAC
int(2)
OBSERVER
ADREXP
int(4)
RACER
EROSS