OBSERVER

Głównym celem projektu było opracowanie i weryfikacja systemu niezawodnego, nienadzorowanego wizualnego rozpoznawania ruchu niewspółpracującego satelity do przechwytywania na orbicie.

System składa się z dwóch głównych części: kamery wideo oraz oprogramowania do rozpoznawania i analizy obrazu. Przeprowadzono testy laboratoryjne w symulowanych warunkach LEO, aby zweryfikować działanie systemu w Polskim Centrum Badań Kosmicznych.

Projekt został zrealizowany w ramach kontraktu ESA nr 4000107934 / 13NL / KLM.


Kontrakt został zrealizowany w ramach programu i sfinansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną.
Wyrażony tu pogląd w żaden sposób nie może być traktowany jako odzwierciedlenie oficjalnej opinii Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Pozostałe
Ukończone projekty
int(0)
EROSS+
TESVAC
int(2)
ADREXP
STABLE
int(4)
PRO-ACT
EROSS