RACER

Projekt ma na celu scharakteryzowanie realnie osiągalnej maksymalnej prędkości zdalnie sterowanego łazika do eksploracji Księżyca. Założenia zostaną osiągnięte poprzez szereg kontrolowanych testów przeprowadzonych w księżycowym środowisku analogowym.

Dodatkowo zostanie również zbadany wpływ różnych warunków środowiskowych na faktycznie osiągniętą prędkość. Wyniki kampanii testowych RaCER są jednym z kluczowych elementów podczas tworzenia przyszłych misji HERACLES (Human Enabled Robotic Architecture and Capability for Lunar Exploration and Science).

Pozostałe
Ukończone projekty
int(0)
EROSS+
TESVAC
int(2)
OBSERVER
ADREXP
int(4)
PRO-ACT
EROSS